Quả bóng đá Futsal Geru – Prostar 2030 size số 4 đá sân 5

220.000300.000

  • Bóng chơi sân 5 chuyên dụng: futsal và cỏ nhân tạo
  • Độ chì cao thấp tùy vào từng dòng
  • Màu sắc đa dạng
  • Bảo hành: xì lỗ kim + méo: khi chưa sử dụng