CÁC BẠN HỌC SINH ĐẶT ÁO REAL XANH ĐEN TẠI SHOP

Các bạn chọn size áo theo bảng bên dưới nhé :

Size áo đá banh chuẩn
Bảng size áo bóng đá tại VicSport.vn
Liên hệ