Bộ thẻ trọng tài FIFA

40.000

Bộ thẻ quyền lực nhất sân cỏ, bộ thẻ không thể thiếu của vị vua áo đen đây nhé!

Bộ thẻ trọng tài bao gồm:

  • Thẻ vàng Thẻ đỏ
  • Bút chì
  • Giấy ghi chi tiết
  • Bao da đựng gọn gàng