Volleyball Kasai tại Nhật Bản

Đội bóng chuyển tại Nhật Bản – Volleyball Kasai
MÀU ÁO VÀNG ĐẸP TƯƠI CHO ĐỘI BÓNG CHUYỀN KASAI
CÔNG NGHỆ IN CHUYỂN ĐỆP MẮT VÀ BỀN BỈ
ĐẸP MẮT TRONG MÀU ÁO BÓNG CHUYỀN BEYONO NOW
ĐỘI BÓNG GỒM ANH EM VIỆT NAM SINH SỐNG TẠI VÙNG KASAI – NHẬT BẢN
ĐỘI BÓNG SINH HOẠT TẠI VÙNG KASAI – NHẬT BẢN
LOGO + SỐ IN HÀI HÒA MẶT TRƯỚC
TÊN SỐ IN CHUYỂN NHIỆT MÀU XANH LÁ ĐẸP MÊ