GIÀY ĐÁ BANH KAMITO VELOCIDAD LEGEND FG MÀU XANH NGỌC

599.000