Xóm Chùa FC

Các bạn có thấy tên đội Xóm Chùa FC và màu áo có quá ăn khớp không nhỉ?

😛

Phải công nhận rằng áo đá banh không logo Demolic màu vàng và đội bóng Xóm Chùa quả là trời sinh một cặp luôn đấy!

Với tông vàng viền xanh da, cộng thêm tên số được in lụa màu xanh da nữa thì quá là đẹp mắt và hài hòa luôn anh em!

Cùng Vic ngắm qua màu áo nhé!

XÓM CHÙA FC TRONG MÀU ÁO KHÔNG LOGO DEMOLIC
XÓM CHÙA FC TRONG MÀU ÁO KHÔNG LOGO DEMOLIC MÀU VÀNG
XÓM CHÙA FC TRONG MÀU ÁO DEMOLIC
XÓM CHÙA FC TRONG MÀU ÁO DEMOLIC MÀU VÀNG
TÔNG ÁO MÀU VÀNG XANH CỰC ĐẸP
LOGO THÊU TỈ MỈ VÀ CÂN ĐỐI
TÊN SỐ IN LỤA MÀU XANH DA HỢP TÔNG MÀU