Vợt cầu lông Li-ning đan sẵn (cây)

480.000620.000

  • Lưới đan sẵn 
  • Mức căng dây vợt: 10kg
  • Khung chắc chắn rất bền bỉ
  • Đơn vị tính: cây
  • Tặng kèm quấn cán vợt
  • Hàng kèm vỏ đựng