Quả Bóng Vàng – Cầu Thủ Xuất Sắc

420.000580.000

  • Bóng đồng, bóng vàng được đúc và lắp ráp chắc chắn
  • Kích cỡ + diện tích mạc in có sẵn theo từng mẫu (trong ảnh)
  • Giá đã bao gồm bao in mạc decal
Liên hệ