Lưới đựng bóng

35.000250.000

  • Tiện dụng cho anh em đựng bóng ra sân khởi động hoặc tập luyện
  • Có size 5 quả – 10 quả