Sơn Bình FC tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Đồng phục đội bóng Sơn Bình FC

ĐỒNG PHỤC ĐỘI BÓNG SƠN BÌNH FC
CHI TIẾT ĐỒNG PHỤC ĐỘI BÓNG SƠN BÌNH FC
ĐỒNG PHỤC ĐỘI BÓNG SƠN BÌNH FC
CHI TIẾT ĐỒNG PHỤC ĐỘI BÓNG SƠN BÌNH FC
ĐỒNG PHỤC ĐỘI BÓNG SƠN BÌNH FC
MẶT TRƯỚC ĐỒNG PHỤC ĐỘI BÓNG SƠN BÌNH FC
MẶT SAU ĐỒNG PHỤC ĐỘI BÓNG SƠN BÌNH FC