Cúp Bóng Rổ

550.000

  • Đúc chắc chắn
  • Diện tích mạc in có sẵn theo từng mẫu (trong ảnh)
  • Giá đã bao gồm bao in mạc decal