Chai xịt tăng độ dính găng tay thủ môn Eepro 50ml

140.000

+ Phục hồi độ dính, làm tăng độ dính cho găng cũ

+ Luôn luôn giữ được độ dính cho mặt mút

+ Tạo độ ẩm cho mặt mút